22 Jun 2009
  1. 13 weeks

Регистриране на бременността ми

Направиха ми картон в майчин дом и така вече се водя регистрирана бременна. Направиха ми изследвания на кръв и урина, измериха ми таза , обиколката на коремчето, попълниха информация за мен, за битовите условия в които живея, месторабота.

No comments
Tags: -