20 Jul 2009
  1. 17 weeks

По-спокойно работно място

До момента никой не беше разбрал че съм бременна -  не ми личеше въобще. За мое щастие ме преместиха от централния офис в стария ми офис, където всичко беше тихо и спокойно. Както се казва късметът ми отново проработи навреме. До сега работата ми беше доста динамична и напрегната и понякога /за което ми е много съвестно/ съм обядвала към 2-3 часа и съм си държала бебенцето гладно...

No comments
Tags: -