07 Aug 2009
  1. 20 weeks

Първо ритване

В петък вечер, около 22 часа, бебчо беше станал достатъчно силен, за да ни го покаже с поритване. Ангел се беше навел над коремчето ми и най-неочаквано усети удар в ухото си. Бяхме страшно въодушевени - вече усещахме и двамата нашето мъниче....

No comments
Tags: -