1. Briefly
  2. Day one

In short about Даниела

ticker
Даниела Стоянова Даниелита физиономита бонбонита Girl 07 years, 10 months, 04 days 18 December 2009 2.8 kg. Brown Blue Sagittarius Вера Стоянова Георги Стоянов Vera Аз съм голяма любопитка. Много обичам да си играя с мама. Голяма съм смехурка. И кротушка. Но като съм гладна ... далече от мен... голямо викане пада...